Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Politisk virksomhet Møtekalender

Møtekalender

Politiske dokumenter legges ut på nett samtidig med utsendelse til politikere. Protokoller etter behandling publiseres fortløpende 1-2 virkedager etter endt møte. Velg aktuell utvalg og dato for å se innkalling, sakspapirer, vedlegg og protokoller. Når det gjelder hvilke utvalg som er satt til å behandle den enkelte sak, vil de aktuelle utvalg framgå av sakspapirene til møtet, og ikke av saksfremlegg til saken. Her vil det også framgå dersom saken skal videre til flere utvalg før vedtak fattes. 


Kontrollutvalgets og Eldrerådets møtedatoer vises i kalender, men publiseres ikke på samme måte som øvrige utvalg. 
For sakspapirer Kontrollutvalg - trykk her. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Formannskapet 06
09
04
23
20
Kommunestyret 17
07
Administrasjonsutvalget 06
04
23
Eldrerådet 06
08
Forhandlingsutvalget 20
30
Dispensasjonsutvalget 18
Arbeidsmiljøutvalget 06
23
Takstnemnda 26
Trafikksikkerhetsutvalg 08
16
Utvalg for Plan- teknisk og miljø 12
23
06
17
08
19
30
09
20
Husutleienemnda 25
05
05
Administrativt behandlingsutvalg 02
06
14
04
17
Ansettelsesrådet 05
26
30
05
24
04
09
15
22
30
31
01
14
18
22
26
04